Srdečně Vás zveme na
slavnostní zahájení výstavy "Vody, řeky, potoky Plzeňského kraje".Vyhlášení vítězů fotografické soutěže pro děti a mládež od 6 do 15 let , s předáním cen od partnerů, proběhne na slavnostním zahájení výstavy  ve středu 14.9. 2016 od 18 hodin v Galerii Bílé nároží - Prešovská 20, Plzeň (vchod ze Sadů Pětatřicátníků).Součástí zahájení bude malé kulturní vystoupení dětského dramatického souboru.


 Hl. partnerem  projektu je Nadační fond Zelený poklad (
www.zelenypoklad.org)


 Těšíme se s Vámi na viděnou.

 Jsme částí Země, z.s. Plzeň

 
www.jsmecastizeme.org


Jsme částí Země, z.s., Plzeň
vyhlašuje fotografickou soutěž
určenou pro děti a mládež od 6 do 15 let
 
„VODY, ŘEKY, POTOKY PLZEŇSKÉHO KRAJE“
(Přírodní krásy Plzeňska - 5. ročník) 
 
PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 
 
K tématu: Při procházce a na výletech po Plzeňském kraji můžete spatřit zajímavé přírodní scenérie a zákoutí, krásné řeky, rybníky, jezera a jezírka, rozmanitou vodní vegetaci na březích vod, malé i velké vodopády, hezké studánky, ale také vodní živočichy a podobně.
A to vše navíc v různých ročních dobách! Chcete-li se o tu krásu podělit s ostatními, nafoťte místa, která máte rádi a zašlete nám 1 až 3 fotografie, můžete do obou tematických kategorií - Krajina a přírodní zákoutí, Detail

Soutěžní kategorie:
 
 K11 - Krajina a přírodní zákoutí, 6 - 11 let (do uzávěrky soutěže vám není 12 let)
 D11 - Detail, 6 - 11 let (do uzávěrky soutěže vám není 12 let)
 K15 - Krajina a přírodní zákoutí, 12 - 15 let (do uzávěrky soutěže vám není 15 let)
 D15 - Detail, 12 - 15 let (do uzávěrky soutěže vám není 15 let)
 
Počet snímků: 1 až 3 fotografie do každé kategorie
 
Velikost a formát fotografie: Fotografie zasílejte výhradně v digitální podobě a ve větším
  rozlišení vel. Fotografie min. 3 až 4 MB ve formátu JPG.
Popis fotografie: Do emailu připište ke každé fotografii vaše jméno, věk, adresu, název
      fotografie, místo pořízení snímku, kontaktní telefon a email.
      Můžete také připsat krátký text o zaslané fotografii.

NÁZEV FOTOGRAFIE (DŮLEŽITÉ!):

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE_JMÉNO_PŘÍJMENÍ_VĚK_NÁZEV FOTOGRAFIE.JPG  

VZOR:   D11_ Jan_Novák_11 let _Stromy_.jpg

 
Kam zaslat fotografie - na email: jcz.fotosoutez@email.cz

Začátek soutěže:  1. 1. 2016  /  Uzávěrka soutěže:  31. 7. 2016

Termín a místo výstavy a vyhlášení vítězů:
září 2016 - Galerie Bílé nároží, Prešovská 20, Plzeň
Fotografie budou také vystaveny v podzimním období v plzeňské ZOO a
na internetu. Pro nejlepších mladé fotografy a fotografky jsou připraveny zajímavé ceny. Vítězové soutěže budou kontaktováni před zahájením výstavy.
Autorská práva: Jsme částí Země, o. s. si vyhrazuje právo použít fotografie na výstavě a k propagaci této fotografické soutěže a to bez nároku na odměnu.
Pořadatel: Jsme částí Země, z.s., Plzeň (www.jsmecastizeme.org)
Hlavní partner projektu: Nadační fond Zelený poklad (www.zelenypoklad.org)

Projekt  „Přírodní krásy Evropy

          Evropské přírodní scenérie očima českých fotografů – takové je zadání soutěže velkoformátových fotografií, kterou pořádá sdružení Jsme částí Země za podpory společnosti Plzeň 2015 v rámci projektu Evropského hlavního města kultury. Ty nejlepší fotografie, z druhého kola, jsou do konce května vystaveny v Galerii Bílé nároží.

         Dále vyhlašujeme závěrečné 3. kolo fotosoutěže. Pro autory nejlepších fotografií jsou opět připravené velmi zajímavé a hodnotné ceny.
        
         V rámci celého projektu můžete také zúčastnit zářijového foto workshopu Podzimní Šumava s fotografem Vláďou Hoškem.          

         Završením tříletého projektu se stane na podzim velká výstava v kulturním centru DEPO 2015. Cílem finální výstavy je představit přírodu Evropy jako celek s doprovodnými texty o vztahu člověka k přírodě.

         Sdružení Jsme částí Země připravuje zajímavé kulturní akce na podporu ekologie již 10 let - od roku 2005. V rámci projektu se již uskutečnili v Plzni čtyři ročníky celoročních kulturně-ekologických festivalů „Jsme části Země“ a mnoho dalších akcí. Jako hosty pořadů si zvou zajímavé osobnosti, cestovatele, fotografy, umělce, přírodovědce a ekology.


VERNISÁŽ VÝSTAVY: ve středu 1. dubna od 18 hodin                                         v  Galerii Bílé nároží,  Prešovská 20, Plzeň.
VÝSTAVA K 2. KOLU: od 1. 4. do 28. 5. Výstava je volně přístupná veřejnosti!
FOTOSOUTĚŽ  3. KOLO: vyhlášené od 1. 4. do 30. 8.
FOTO WORKSHOP: 25. - 27. 9. Podzimní Šumava s Vláďou Hoškem
FINÁLNÍ VELKÁ VÝSTAVA: listopad v DEPU 2015

Více informací naleznete na WWW.JSMECASTIZEME.ORG

_________________________________________________________________
Ceny pro 3 .kolo fotodsoutěže
1. místo:
3000,- Kč + cena do Liman sport Plzeň
2. místo: 2000,- Kč + cena do Liman sport Plzeň
3. místo: 1000,- Kč + cena do Liman sport Plzeň
4. - 10. místo: zajímavé fotopublikace o přírodě nebo o fotografování přírody
Jsme částí Země, o.s.
ve spolupráci s Plzeň 2015, o.p.s.
vyhlašuje fotografickou soutěž
  „PŘÍRODNÍ KRÁSY EVROPY“
 
PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE - 3. KOLO
 
Téma fotografické soutěže:
            
Krajinářská fotografie a přírodní scenérie, divoké nebo neporušené přírody, ze zemí celé Evropy, včetně České republiky.
            Každá země Evropy má mnoho krásných míst a přírodních zákoutí. Do soutěže můžete zaslat fotografie z míst, které vás nějakým způsobem na cestách oslovily.
Soutěžící: Soutěž je otevřená pro amatérské i profesionální fotografy.
Velikost a formát fotografie:  Fotografie zasílejte výhradně v digitální podobě na níže uvedený email. Fotografie ve velkém rozlišení, v kvalitě 300 dpi pro tisky 30x45 cm, anebo nejlépe pro tisky 40x60 cm, v optimální velikosti souboru (min. cca 3 až 4 MB ve formátu JPG nebo TIFF s adekvátní velikostí souboru). Větší soubory můžete posílat např. přes server uschovna.cz .
            Originální data v co možná nejvyšším rozlišení si prosím uschovejte, v případě potřeby vás vyzveme k jejich zaslání.
Počet zaslaných fotografií:
            Maximálně celkem 4 fotografie (varianta – zaslané fotografie z 1 až 3 států)
            nebo po1 fotografii z každé 1 země (varianta - zaslané fotografie z více než 3 států).
Popis fotografie:
            Do emailu připište ke každé fotografii vaše jméno, adresu, název fotografie, místo a země pořízení snímku, kontaktní telefon a email. Můžete také připsat krátký doprovodný text o zaslané fotografii.

 POJMENOVÁNÍ DATOVÉHO SOUBORU FOTOGRAFIE (DŮLEŽITÉ!):

            JMÉNO_PŘÍJMENÍ_NÁZEV FOTOGRAFIE_STÁT.JPG        
            Vzor:  Jan_Novák_Stromy_Norsko.jpg
Kam zaslat fotografie:         na email: jcz.evropa@email.cz
Začátek soutěže:  1. 4. 2015 Uzávěrka soutěže:  30. 8. 2015 
Termín, místo výstavy a vyhlášení vítězů 3. kola fotografické soutěže:
            Na podzim 2015 se uskuteční velká výstava nejlepších soutěžních fotografií z 1. až 3. kola fotosoutěže, v kulturním centru DEPO 2015. Termín bude upřesněn.
Udělované ceny:
            Bude ohodnoceno nejlepších 10 fotografů. Ceny jsou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Vítězové soutěže budou kontaktováni po vyhodnocení soutěže porotou před zahájením výstavy.
 
Autorská práva:  
            Pořadatel Jsme částí Země, o. s. a hlavní partner projektu Plzeň 2015, o.p.s. si vyhrazují právo použít fotografie na výstavě, k propagaci, prezentaci a publikačním  účelům  projektu  Přírodní krásy Evropy a to bez nároku na odměnu.
            Pořadatel je oprávněn doplnit tato pravidla i v průběhu soutěže dle aktuálních potřeb. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálních pravidel na internetových stránkách projektu. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit poskytované ceny pro vítěze před uzavřením každého kola soutěže.  Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani domáhat změny soudní cestou.  Vyplněním a odesláním fotografie do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.
Pořadatel:   Jsme částí Země, o. s., Plzeň (www.jsmecastizeme.org)
Hlavní partner projektu:   Plzeň 2015, o.p.s. (www.plzen2015.eu)
                    „Přírodní krásy Evropy“ jsou součástí projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR (www.mkcr.cz)

 
_______________________________________________________________________________
 
Občanské sdružení Jsme částí Země pořádá

Foto workshop krajina

Podzimní Šumava

Nová Hůrka 25. - 27. září 2015

Hadí vrch, Pancíř, Špičák, Velké Javorské jezero, vodopády Rissloch, Velký Bor

Lektor a průvodce Vláďa Hošek, fotograf

Program:


Pátek 25. 9.-          odpoledne příjezd do Nové Hůrky na trase Gerlova Huť – Skelná, sraz v 16.30 hodin na parkovišti u pensionu Pod Hůreckým Vrchem      

      www.bikepenzion.cz

-          ubytování

-          zahájení fotografického workshopu

-          v 17 hodin odjezd  auty nad Keply (8 km), pěšky 2 km na Hadí vrch, fotografování soliterních starých stromů a západu slunce v 19 hodin nad Kepelským Zhůřím směrem k Velkému Javoru (práce se stativem, základy kompozice, využití teleobjektivů, fotografování do HDR,  podle počasí).

-          zpět pěšky nad Keply 2 km, odjezd do pensionu Pod Hůreckým Vrchem

-          v 19.30 hod.večeře

-          seznámení s programem  workshopu – Vláďa Hošek

-          večer teorie o vzniku fotografie, praktické rady při fotografování krajiny, kompozice  snímků, vybavení fotografa, fotografování  snímků do RAW, ukládání do TIF a JPG, rozlišení snímků pro tisk v dpi - Vláďa Hošek

-          seznámení se Šumavou, promítnutí pásma Šumava extra - krajina a detail (náladové snímky zaměřené na nejzajímavější a nejcennější lokality Šumavy, seřazené od Ostrého k Lipnu) – foto a informace ke snímkům Vláďa Hošek

 

Sobota 26. 9.

-          ráno odjezd auty v 6 hodin přes Železnou Rudu a Špičácké sedlo pod Pancíř (asi 15 km), v 6.45 hod fotografování východu slunce. Je zde krajinářsky nádherný pohled do údolí Křemelné, bývají zde ráno časté mlhy, což jsou ideální  podmínky pro zhotovení náladových ranních podzimních snímků (fotografování v protisvětle, práce se  stativem, využití různých objektivů, použití polarizačního a přechodových filtrů, základy kompozice, přisvětlení popředí externím bleskem – podle počasí)

-          odjezd zpět do Nové Hůrky do pensionu

-          po osmé hodině snídaně

-          v 8.30 hod. odjezd auty přes Železnou Rudu do Německa

-          výjezd auty na sedlo Brenes, pohledy před údolí Řezné k Falkensteinu

-          fotografování v okolí Velkého Javorského jezera, velmi atraktivní ledovcové jezero, včetně jezerní stěny a přítoků do jezera (práce se stativem, použití polarizačních, přechodových a ND filtrů)

-          odpoledne přejezd do Bodenmaisu, pěšky asi 2 km k největším vodopádům na Šumavě Rissloch. Üžasné atraktivní kaskády vysoké až 15 metrů v hluboké rokli, práce se stativem, použití polarizačního a ND filtru.

-          okruh kolem vodopádů po stezce asi 4 km, doporučuji pevnou obuv

      -     odjezd zpět přes Bodenmais a Železnou Rudu do Nové Hůrky

-          v 18. hod.večeře

-          večer kopírování snímků do notebooků, jejich výběr a presentace

-          hodnocení snímků, upozornění na chyby vzniklé při fotografování, diskuse nad snímky, jejich možné úpravy a vylepšení v programech Photoshop nebo Zoner. Ukázka skládání snímků pořízených s různou expozicí do HDR ve Photomatixu nebo Zoneru.

 

Neděle 27. 9.

-          v 6 hodin, odjezd auty přes Prášily do Velkého Boru (bývalá vesnice, 12 km), fotografování východu slunce asi v 6.45 hodin přes hluboké údolí Křemelné ke Kašperku, Ždánovu a Javorníku. (podle počasí). V údolí bývají ráno časté mlhy, velmi atraktivní a pěkné místo na fotografování krajiny s dalekými výhledy

-          přejezd auty zpět na Novou Hůrku

-          v 7.30. hodině snídaně

-          po snídani přesun auty do Špičáku na P, výjezd sedačkovou lanovkou na Špičák 1202 m, fotografování z nové rozhledny (Čertovo jezero, Velký Javor, Ostrý, Nýrskou nádrž atd). Krajinářsky atraktivní místo Déle pěší sestup k Čertovo jezeru, fotografování vody, detailů, práce se stativem. Zpět dolů na P do Špičáku.

-          celkem pěšky asi 4  km.

-          kolem poledne příjezd do pensionu Pod Hůreckým vrchem

-          oběd, vyhodnocení a zakončení fotografického workshopu, odjezd domů 

 

Celková cena foto workshopu je 1800,- Kč.

V ceně je zahrnut lektor a průvodce.

Ubytování s polopenzí (snídaně a večeře) je dotované!!!.

V ceně není započtena lanovka na Špičák, parkovné.
Foto workshop je součástí projektu Přírodní krásy Evropy a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (www.plzen2015.eu) za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Všem účastníkům přejeme pěkný pobyt na Šumavě, dobré světlo a na foto workshop s sebou doporučujeme:

OP, pojištění do zahraničí, fotografické vybavení ve foto batohu, pevný stativ, polarizační, ND a přechodový filtr, USB Flasch, popřípadě vlastní  notebook, trekovou obuv, vhodné oblečení, deštník, osobní potřeby, pantofle, baterku, jídlo a pití na celý den do Německa, drobná Eura na parkování do Německa.

Projektor a plátno na promítání snímků budou zajištěny.

 
Těší se na Vás

Vláďa Hošek, fotograf, lektor a průvodce

www.fotohosek.cz    foto.hosek@seznam.cz   tel: 606 654 522

___________________________________________________________________________
Přihlášky můžete zasílat na email: jsmecastizeme@email.cz. Jako potvrzení přihlášky prosíme o zaslání nevratné zálohy 500,- Kč na účet pořadatele: č. účtu: 218488248/0300, (ČSOB). Doplatek ceny 1300,- Kč prosíme zaplatit na místě kurzu v hotovosti. Záloha bude vrácena jen při zrušení kurzu anebo pokud bude za účastníka náhradník. Pro organizační dotazy prosím kontaktujete sdružení Jsme částí Země / tel. 604 413 717(Roman Strejček).
__________________________________________________________________________________